| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

کارگاه آموزشی مطالعات کیفی: با تاکید بر رفتارهای پرخطر

در راستای برگزاری دومین کنگره بین المللی ایدز، زنان و کودکان، این کنگره در نظر دارد کارگاه آموزشی مروری بر
مطالعات کیفی با تمرکز بر رفتارهای پرخطر را در تاریخ سه شنبه 24 آذرماه برگزار نماید.

ساعت برگزاری: 8:30 الی 12:00
مکان: مرکز تحقیقات ایدز شیراز

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مرکز تحقیقات ایدز مراجعه نمایید.
آدرس وب سایتhttp://sharc.sums.ac.ir/fa/index.html

 در راستای برگزاری دومین کنگره بین المللی ایدز، زنان و کودکان، این کنگره در نظر دارد کارگاه آموزشی مروری برمطالعات کیفی با تمرکز بر رفتارهای پرخطر را در تاریخ سه شنبه 24 آذرماه برگزار نماید.

ساعت برگزاری: 8:30 الی 12:00 
مکان: مرکز تحقیقات ایدز شیراز

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مرکز تحقیقات ایدز مراجعه نمایید.
آدرس وب سایتhttp://sharc.sums.ac.ir/fa/index.html
 


بازگشت1394/06/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !