صفحه اصلی > محور های کنگره
.: محور های کنگره

 محورهای کنگره:

1-      آسیب‌های اجتماعی

·         حاشیه نشین ها

·         زنان تن فروش

·         کودکان خیابانی و بی سرپرست یا بد سرپرست

·         کاهش آسیب

·         انگ و تبعیض

·         چتر حمایت اجتماعی

2-      زنان  

·         استراتژی PMTCT

·         بهداشت باروری و زنان

·         سلامت خانواده: رفتارهای جنسی سالم

·         تغذیه

3-      کودکان

·         چالش‏های بهداشتی درمانی کودکان آلوده

·         کودکان متأثر از HIV

·         راهکارهای کاهش موارد HIV در کودکان

·         چالشهای تشخیص زودرس HIV در کودکان

·         حمایتهای همه جانبه از کودکان HIV

4-      ارتقای سلامت

 

·         مداخلات موثر در بیماریابی به هنگام

·         مداخلات ارتقاء سلامت در افراد سالم دارای رفتار پرخطر

·         حمایت طلبی رسانه ای

·         ترویج و ارتقاء رفتار های سالم در جامعه

5-     تحقیقات نوین در تشخیص و درمان HIV