صفحه اصلی > کارگاه های آموزشی
.: کارگاه های آموزشی

در راستای برگزاری کنگره بین المللی ایدز، زنان و کودکان، این کنگره در نظر دارد کارگاه آموزشی مروری بر
مطالعات کیفی HIV/AIDS با تمرکز بر رفتارهای پرخطر را در تاریخ سه شنبه 24 آذرماه برگزار نماید.

ساعت برگزاری: 8:30 الی 12:00 
مکان: مرکز تحقیقات ایدز شیراز

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مرکز تحقیقات ایدز مراجعه نمایید.
آدرس وب سایتhttp://sharc.sums.ac.ir/fa/index.html