صفحه اصلی > معرفی کنگره
.: معرفی کنگره

روند افزایشی شيوع HIV/ AIDS در گروه زنان وكودكان در كشورهاي منطقه  خاور میانه و شمال آفریقا  و بالتبع كشور ایران تبعات گسترده بهداشتي، اجتماعي و حتی اقتصادی در بر خواهد داشت. در سالهای اخیر با توجه به موج سوم انتقال این روند شتاب بیشتری گرفته و نگرانی سیاستگذاران و محققین را دوچندان نموده است. بر این اساس برگزاری نشستهای علمی که به بحث و تبادل نظر پيرامون ابعاد مختلف اين پديده و آشنایی با دستاوردهای علمی جدید درجهت ارتقاء سلامت گروههاي آسيب پذير و كنترل عوارض اجتماعي آن بپردازد و بتواند منجر به سیاستگذاری شده ویا سیاستهای موجود واثر بخشی آنها را تحلیل  نماید بخوبی ضرورت می بابد. لذا سمینار بین المللی ایدز با محوریت زنان و کودکان به عنوان دو گروه بیشتر آسیب پذیر، برای دومین بار توسط مرکز تحقیقات ایدز شیراز و با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و حمایت موثر مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در سطح کشور و منطقه در تاریخ 25 الی 27 آذرماه سال جاری در شیراز برگزار می گردد. این دوره از سمینار نیز مانند دور قبل مورد حمایت همه جانبه سازمانهای جهانی: UNAIDS، UNFPA,UNODC ، UNICEF و WHO قرار گرفته است، که خود نشان از اهمیت بین المللی این موضوع دارد. امید است با مشارکت فعال محققین و سیاستگذاران داخلی و بین المللی، این سمینار بتواند به رسالت خود که تبادل تجربه و همگرایی بین محققین وسیاستگذاران، تحلیل سیاستهای جاری و تدوین سیاستهای جامع در کنترل این بیماری به ویژه در گروه زنان وکودکان است، دست یابد. بدیهی است پانل های سمینار (آسیب های اجتماعی، مراقبت زنان مبتلا، مراقبت کودکان مبتلا، ارتقاء سلامت و یافته های نوین) به گونه ای طراحی شده تا در راستای تامین این اهداف باشد.