صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

 

هزینه ثبت نام در کنگره

هزینه ثبت نام دیرهنگام(از 1 آذر )

شرکت کنندگان آزاد

100000 تومان

200000

دانشجویان

50000 تومان

100000

شرکت کنندگان با ارائه مقاله به صورت پوستر

50% تخفیف

_

شرکت کنندگان با ارائه مقاله به صورت سخنرانی

رایگان

_*خواهشمند است وجه ثبت نام را به شماره حساب 5001338080 نزد بانک ملت به نام درآمد برج پژوهشی محمدرسول الله (ص)
و شناسه واریز 24430801158 به نام مرکز تحقیقات ایدز واریز نمایید.

*فیش واریزی و یا شناسه پرداخت را اسکن کرده و تصویر آن را از طریق
 آدرس ایمیل کنگره به نشانی 
Ichawc2@gmail.com ارسال نمایید.

*در صورت تمایل به دریافت امتیاز بازآموزی، هزینه آن در روز ثبت نام اخذ می گردد.

*هزینه ثبت نام در سمینار شامل هزینه حضور در سمینار و بهره مندی از برنامه ها و سخنرانی های
علمی، پذیرایی میان وعده، پکیج سمینار و ناهار روز سمینار می باشد.